Članci

Nagrađen demo razvijen u okviru GEANT projekta

16.06.2016. Demo „Multi-domain Bandwidth on Demand service provisioning using SDN“  je razvijen u okviru prve faze GEANT GN4 projekta i prikazuje servis bandwidth-on-demand (uspostavljanje putanje određenog kapaciteta) u heterogenom, OpenFlow i MPLS višedomenskom mrežnom okruženju. Prikazana je selekcija optimalne višedomenske putanje i kako se  - u slučaju pada linka – saobraćaj preusmerava na alternativnu (unapred određenu) rezervnu putanju. Demo je proizveden u saradnji sa evropskim kolegama, a ispred RCUB su u njegovom razvoju učestvovali Jovana Vuleta-Radoičić, Dušan Radovanović i Miloš Zdravković.

Prezentovan je i nagrađen na međunarodnoj konferenciji 2nd IEEE Conference on Network Softwarization (IEEE NetSoft 2016) koja je održana u Seulu od 6-10. juna ove godine.

Nagrađeni demo možete pogledati ovde