Infrastruktura

Infrastruktura

Obrazovne i naučno-istraživačke institucije na širem području Beograda su posredstvom distributivnih čvorišta i centralne lokacije smeštene u RCUB-u poveane na Akademsku mrežu Srbije. Prikaz topologije mreže i opis distributivnih čvorišta je prikazan na slici.