Infrastruktura

Računarski resursi

U RCUB–u su locirani računarski resursi i sistemski servisi koji stoje na raspolaganju svim članicama Univerzita u Beogradu, kao i svim AMRES članicama.

RCUB je proteklih godina posebnu pažnju pridavao razvoju Grid infrastrukture u Srbiji.

Grid infrastruktura u Srbiji je realizovana kroz SEE–GRID, SEE–GRID2 i SEE–GRID–SCI FP6 i FP7 projekte, i uključuje veći broj Grid sajtova koji su sastavni elementi Akademske i obrazovne grid inicijative Srbije – AEGIS infrastrukture. Neki od ovih sajtova pružaju i centralne servise za pojedine virtuelne organizacije. Po okončanju SEE–GRID–SCI i EGEE–III projekata (2010. godine), svi ovi sajtovi prešli su pod koordinaciju regionalnog operativnog centra koji funkcioniše u okviru Evropske Grid inicijative – EGI (European Grid Inititative).


AEGIS02–RCUB

U RCUB–u je lociran Grid sajt AEGIS02–RCUB, koji je deo nacionalne Grid infrastrukture "Akademske i obrazovne Grid inicijative Srbije – AEGIS".  AEGIS02–RCUB sajt koristi EGEE gLite middleware i pruža servise koji opslužuju veći broj Grid virtuelnih organizacija.

RCUB–ov Grid sajt AEGIS02–RCUB se sastoji od 13 računara na kojima se izvršava Scientific Linux i gLite middleware. On pruža osnovne CE, SE, sBDII i MON servise, kao i regionalne LFC, FTS i AMGA servise  za  AEGIS, SEEGRID i meteo.see-grid-sci.eu virtuelne organizacije.

Pored standardnih serijskih poslova, sistem takođe podržava i paralelno MPI procesiranje korišćenjem biblioteke MPICH–1.2.7 i trenutno podržava SEEGRID, AEGIS, SGDEMO, SEEOPS, env.see-grid-sci.eu, seismo.see-grid-sci.eu, meteo.see-grid-sci.eu i ops.vo.egee-see.org virtuelne organizacije. U toku je njegova integracija u novu panevropsku organizaciju koordinacije Grid computing infrastrukture kroz EGI.eu.

Worker node (WN) računari koji izvršavaju korisničke poslove bazirani su na 4-jezgarnom Intel Core 2 Quad procesoru Q8200 na 2.33GHz, i imaju RAM od 1GB i 320GB HDD.