Video-link sa Nju Delhijem

07.12.2016. RCUB je u utorak, 06. decembra 2016. omogućio sastanak zajedničkog komiteta za pripremu Programa saradnje u oblasti nauke i tehnologije između vlada Indije i Srbije za period 2017-2018. godine putem uspostavljanja video-linka sa  Nju Delhijem. Učestvovali su predstavnici Departmana za nauku i tehnologiju Vlade Indije sa jedne, odnosno Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije sa druge strane.  U prostorijama RCUB između ostalih prisutni su bili i Njena ekselencija Ambasadorka Indije u Srbiji gospođa Narinder Čohan i prof. dr. Viktor Nedović, pomoćnik ministra za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj u vladi Srbije. U Nju Delhiju je bio prisutan i Ambasador Srbije u Indiji Vladimir Marić. Utvrđene su sledeće oblasti kao potencijalni segmenti za unapređenje saradnje: (i) Biotehnologije, (ii) Novi materijali i nano-tehnologije (iii) Energetika i energetska efikasnost, (iv) Poljoprivreda i prehrambena industrija, (v) Informaciono-komunikacione tehnologije. Dogovoreno je održavanje zajedničkih radionica radi boljeg međusobnog povezivanja i daljeg razvoja saradnje.

RCUB organizuje skup "Otvorena nauka u H2020"

01.11.2016. RCUB u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja republike Srbije organizuje skup "Otvorena nauka u H2020" koji će biti održan 08. novembra 2016. na Filološkom fakultetu (Studentski trg 3, Sala heroja).  Cilj skupa jeste da se istraživači detaljnije informišu o obavezama koje podrazumeva projektna linija H2020, kao i načinima njihovog ispunjavanja. Učesnici iz inostranstva ukazaće na mogućnosti učešća naših institucija u programima otvorene nauke koje finansira Evropska komisija.

Detaljne informacije o događaju uključujući i agendu skupa možete videti ovde

Unapređen RCUB-ov e-mail servis

14.09.2016. Imajući u vidu da se sve češće ukazuje potreba za slanjem većih dokumenata (naročito u naučne i istraživačke svrhe) za sve korisnike RCUB-ovog e-mail servisa “Afrodita” omogućen je prenos velikih fajlova (čak i vise stotina GB) – tzv. filesender servis. Servisu možete pristupiti direktno na: filesender.rcub.bg.ac.rs  ili preko redizajnirane početne stranice Afrodite (izborom odgovarajuće ikone). Uputstvo za korišćenje novog servisa možete proučiti ovde

U cilju povećanja bezbednosti servisa elektronske pošte na serveru “Afrodita”, počev od 1.10.2016. biće dozvoljen isključivo siguran (kriptovan) pristup servisu elektronske pošte. Ovo se odnosi samo na pristup preko klijentskih programa za korišćenje elektronske pošte – Outlook, aplikacije na pametnim (smart) telefonima i slično. Ukoliko ste podešavanje na Vašem računaru ili telefonu radili prema dosadašnjem uputstvu, onda već imate aktiviran bezbedan pristup. U svakom slučaju, umesno je da to proverite prema novom uputstvu. Ukoliko elektronskoj pošti pristupate preko veb servisa (webmail), dodatna podešavanja nisu potrebna, jer je u ovom slučaju bezbedan pristup automatski obezbeđen.

Nagrađen demo razvijen u okviru GEANT projekta

16.06.2016. Demo „Multi-domain Bandwidth on Demand service provisioning using SDN“  je razvijen u okviru prve faze GEANT GN4 projekta i prikazuje servis bandwidth-on-demand (uspostavljanje putanje određenog kapaciteta) u heterogenom, OpenFlow i MPLS višedomenskom mrežnom okruženju. Prikazana je selekcija optimalne višedomenske putanje i kako se  - u slučaju pada linka – saobraćaj preusmerava na alternativnu (unapred određenu) rezervnu putanju. Demo je proizveden u saradnji sa evropskim kolegama, a ispred RCUB su u njegovom razvoju učestvovali Jovana Vuleta-Radoičić, Dušan Radovanović i Miloš Zdravković.

Prezentovan je i nagrađen na međunarodnoj konferenciji 2nd IEEE Conference on Network Softwarization (IEEE NetSoft 2016) koja je održana u Seulu od 6-10. juna ove godine.

Nagrađeni demo možete pogledati ovde

Snimak predavanja direktora Evropske gravitacione opservatorije

14.04.2016. U sredu, 13. aprila 2016., u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu u organizaciji UB i Ambasade Republike Italije u Srbiji profesor Federico Ferrini, direktor Evropske gravitacione opservatorije (EGO), održao je predavanje na temu „Od Ajnštajnovih predviđanja do gravitacionih talasa: novi pogled na Univerzum“ („From Eistein’s prediction to Gravitational Waves observation: a new window on the Universe“). 

Zbog velikog interesovanja koje ova aktuelna tema izaziva u stručnoj i široj javnosti RCUB je putem svog Media portala obezbedio živi prenos ovog značajnog događaja. Predavanje je arhivirano a svi zainteresovani mogu ga naknadno ispratiti preko ovog linka