Pokrenut portal UviDok!

23.02.2015. RCUB ima zadovoljstvo da obavesti akademsku javnost da je pokrenut portal “UviDok – Uvid javnosti u doktorske disertacije”. Reč je o zajedničkom portalu svih doktorskih disertacija i pripadajućih izveštaja komisija koje su pružene na uvid javnosti pre odbrane na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Teze su sortirane po grupacijama fakulteta u odnosu na naučnu oblast a omogućena je i pretraga teza po imenu autora, fakultetu na kojem se teza brani, te naslovu disertacije.

Portalu možete pristupiti ovde.

Napominjemo da je repozitorijum doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Beogradu dostupan preko internet prezentacije Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“