Povećano interesovanje za usluge snimanja, strimovanja i arhiviranja

04.05.2015. U periodu od pokretanja našeg novog Media portala (poslednji kvartal 2014. i prvi kvartal 2015. godine) operateri RCUB su snimili/uživo prenosili i arhivirali za naknadno gledanje više od 30 događaja (međunarodnih konferencija, predavanja, naučnih skupova, promocija; sve zajedno više od 100 sati snimljenog i obrađenog materijala pregledanog od ukupno skoro 9000 korisnika). Zainteresovanima za servis audio-video emitovanja događaja od interesa za širu naučno-istraživačku i obrazovnu zajednicu  preko interneta (streaming) kao i video-montažu i arhiviranje za kasniju reprodukciju (on-demand) stojimo na raspolaganju za sve informacije. Imajući u vidu povećano interesovanje za ove usluge sa jedne, a ograničene resurse sa druge strane, apelujemo na predstavnike potencijalno zainteresovanih institucija da nas kontaktiraju što je pre moguće, a najkasnije 15 dana pre realizacije događaja predviđenog za snimanje i/ili strimovanje.