14.07.2017. U okviru implementacije ROAD2H (Resource Optimisation, Argumentation, Decision Suppoprt and Knowledge Transfer to Create Value via Learning Health Systems) projekta u četvrtak, 13.07.2017. godine u prostorijama RCUB održan je radni sastanak sa članovima projektnog tima londonskog Imperial College-a: Frančeskom Toni, Fransisom Ruizom i Kristijonasom Čirasom. RCUB su predstavljali Jovana Vuleta, Branko Marović i Dušan Bugarski.

Projekat se realizuje uz podršku britanskog Fonda za istraživanje globalnih izazova. Cilj projekta je razvoj učećeg zdravstvenog sistema kako bi se omogućilo unapređenje nivoa zdravstvenih usluga i održivost zdravstvenog sistema generalno.

Cilj sastanka bilo je upoznavanje gostiju sa osnovnim principima funkcionisanja domaćeg sistema zdravstvene zaštite i nivoom primene IKT sa jedne, odnosno definisanje glavnih elemenata projektne intervencije sa druge strane.