Grid nalozi i sertifikati

RCUB korisnicima nudi mogućnost izdavanja Grid naloga i sertifikata, koji se mogu koristiti za sledeće potrebe:

 • pristup i korišćenje grid infrastrukture,
 • digitalno potpisivanje elektronske pošte (e-mail),
 • autentifikaciju preko web servisa,
 • enkripciju podataka.

Tokom procedure izdavanja sertifikata, institucije imaju pomoć RCUB-ovih sistem administratora, tako je veliki broj institucija koje već koriste ovu uslugu.

Za dobijanje naloga na UI računaru grid sajta AEGIS02-RCUB (koji je neophodan kako bi se koristili računarski resursi dostupni na Gridu) potrebno je poslati zahtev sa odgovarajućim obrazloženjem na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . Ovaj nalog  se može iskoristiti i za generisanje zahteva za AEGIS CA grid sertifikat.

Procedura izdavanja korisničkih sertifikata ukratko obuhvata sledeće korake:

 • korisnik formira PKCS#10 zahtev na nekom od AEGIS UI (User Interface) računara;
 • korisnik se vezuje za sertifikat kroz par e-mail interakcija, pojavljivanjem kod AEGIS CA ili RA sa validnim dokumentom za ličnu identifikaciju i dokazom veze sa institucijom navedenom u zahtevu;
 • korisnik treba u roku od 5 dana  da pošalje e-mail potpisan dobijenim sertifikatom kojim prihvata svoj novi sertifikat i CP/CPS dokument;
 • nakon što je sertifikat uvezen u web browser, korisnik se autorizuje za pristup Grid resursima koristeći odgovarajući VOMS server, kao što su AEGIS i SEE-GRID VOMS

Više o generisanju zahteva za sertifikate, pravilima njihovog korišćenja, ubacivanju sertifikata u web browser i e-mail klijenta, kao i o pristupanju virtuelnim organizacijama korišćenjem VOMS servisa, možete pogledati ovde.

Pri upotrebi Grida i Grid sertifikata, korisnici su u obavezi da poštuju odgovarajuća pravila upotrebe. Osnovna dokumentacija za korišćenje Grida dostupna je ovde, a pri njenom izučavanju treba krenuti od dokumenta “gLite User Guide”.

RCUB potencijalnim korisnicima Grida pruža podršku pri upoznavanju sa Grid servisom, a onima sa kojima ima zajedničke projekte pruža podršku i pri izboru sredstava i postupaka za adaptaciju ili implementaciju aplikacija za Grid.

Kontakt i podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Osnovne informacije o Grid infrastrukturi

Grid računarstvo omogućava istraživačima da koriste distribuirane računarske resurse koji su integrisani u Grid infrastrukturu na nivou Srbije, regiona, Evrope, pa i šire. Primenom Grida korisnici mogu da organizuju saradnju i razmenjuju podatke sa drugim istraživačima bez obzira na to gde se oni nalaze i u kojoj ustanovi rade. Kao takav Grid predstavlja osnov za eScience.

Identitet uspostavljen primenom digitalnih sertifikata u svrhu upotrebe Grida postaje bitan element identiteta istraživača u mnogim naučnim oblastima. Individualni predstavnici akademske zajednice i institucija koje su članovi Akademske i obrazovne grid inicijative Srbije (AEGIS) mogu u RCUB-u dobiti korisničke naloge i AEGIS CA digitalne sertifikate za pristup Gridu koji im omogućavaju izvršavanje svojih programa i smeštanje i preuzimanje podataka na Grid infrastrukturi, a u okviru odgovarajućih virtuelnih organizacija. Ovo znači da pojedinac može koristiti računarske resurse na bilo kom Grid sajtu unutar evropske Grid infrastrukture koji podržava neku od virtuelnih organizacija kojima pojedinac pripada.

AEGIS Certification Authority

RCUB administrira AEGIS Certification Authority (CA), koji je član EUGridPMA od 2007. u smislu obezbeđivanja korisnicima Grid infrastrukture iz Srbije dobijanja sertifikata pomoću kojih se identifijuju na Gridu, pristupaju virtuelnim organizacijama i koriste Grid resurse dostupne virtuelnim organizacijama kojima pripadaju. Dobijanje Grid sertifikata, sem direktnim kontaktom sa AEGIS CA, moguće je uz pomoć Registration Authority (RA) na Univerzitetima u Kragujevcu, Nišu, kao i u Institutu za fiziku u Zemunu i Institutu Vinča. Više detalja o AEGIS CA, dobijanju i korišćenju Grid sertifikata pogledajte ovde.
Pored korisničkih, AEGIS CA izdaje i host sertifikate za računare uključene u Grid infrastrukturu. Ovi sertifikati se generišu na zahtev administratora Grid sajtova koji su uključeni u nacionalnu Grid infrastrukturu AEGIS ili žele da joj pristupe.

AEGIS02-RCUB

U RCUB-u je lociran Grid sajt AEGIS02-RCUB, koji je deo nacionalne Grid infrastrukture "Akademske i obrazovne Grid inicijative Srbije – AEGIS". AEGIS02-RCUB sajt koristi EGEE gLite middleware i pruža servise koji opslužuju veći broj Grid virtuelnih organizacija.

Aktivnosti koje se vrše u sklopu održavanja Grid sajta AEGIS02-RCUB, između ostalog, uključuju:

 • interni monitoring i održavanje pune funkcionalnosti Grid sajta AEGIS02-RCUB,
 • održavanje veze sa širom Grid infrastrukturom,
 • podršku radu regionalnog Grid helpdesk-a,
 • koordinaciju politike rada sajta u skladu sa zahtevima koji se postavljaju za članove nacionalne, regionalne i panevropske Grid infrastructure,
 • praćenje i primenu sigurnosnih i drugih preporuka za Grid infrastrukturu,
 • podršku upoznavanju sa korišćenjem Grid servisa (a korisnicima sa kojima se imaju zajednički projekti i pri izboru sredstava i postupaka za adaptaciju ili implementaciju aplikacija za Grid).

Spisak institucija kojima je RCUB obezbedio ovu uslugu sledi u nastavku.


 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu
 • Rektorat Univerziteta u Beogradu
 • Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Institut za nuklearne nauke "Vinča"
 • Institut za fiziku
 • Matematički institut - SANU
 • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
 • Astronomska opservatorija
 • Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini
 • Rektorat Univerziteta u Kragujevcu
 • Rektorat Univerziteta u Nišu