RCUB Media Portal Media portal

Ukoliko smatrate da je predavanje, seminar ili konferencija koju Vaša institucija organizuje, od interesa za akademsku zajednicu realizovaćemo živi prenos događaja. RCUB u okviru svog video servisa obezbeđuje svu neophodnu opremu kao i obučena tehnička lica. Obezbedićemo i arhiviranje na video-serveru  i na taj način omogućiti naknadno gledanje. saznajte više...

Repozitorijumi news 2

Uspostavljanje, tehničko održavanje i podrška u korišćenju digitalnog repozitorijuma naučnih rezultata i publikacija u slobodnom pristupu

UviDok network intro

Portal "UviDok – Uvid javnosti u doktorske disertacije" je zajednički portal svih doktorskih disertacija i pripadajućih izveštaja komisija koje su pružene na uvid javnosti pre odbrane na fakultetima Univerziteta u Beogradu.

Teze su sortirane po grupacijama fakulteta u odnosu na naučnu oblast a omogućena je i pretraga teza po imenu autora, fakultetu na kojem se teza brani, te naslovu disertacije.

Portalu možete pristupiti ovde.

Napominjemo da je repozitorijum doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Beogradu dostupan preko internet prezentacije Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković".

E-learning platforma RCUB e-learning intro

U cilju modernizacije nastave i kvalitetne realizacije studijskih programa na beogradskom univerzitetu osmišljena je nova verzija eLearning platforme Računarskog centra Univerziteta u Beogradu. Platforma je bazirana na MOODLE programu i predstavlja integralni deo RCUB-ovog eLearning servisa. saznajte više...

ProRef news 2

Provera referenci je informacioni servis koji omogućava uvid u kategorije časopisa u kojima su časopisne reference objavljene...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4