Projekti

RCUB je učestvovao u mnogim međunarodnim projektima, počevši od FP7 i TEMPUS projekata, pa sve do današnjih projekata u okviru H2020 i Erasmus+ programa. RCUB je postigao zavidne rezultate, čime je pomogao primeni modernih tehnologije i smanjenju digitalnog jaza između zemalja u Evropi. Glavni zadaci RCUB-a u okviru ovih projekata su bili razvoj i upravljanje uslugama, razvoj smernica i tehničkih rešenja, itd

Pored međunarodnih projekata, RCUB sprovodi i nekoliko domaćih projekata od velikog značaja, kao što je izgradnja Univerzitetskog informacionog sistema (ISU), ili kao što su bili gigaAMRES i AMRES projekat.