Članci

PASTEUR4OA, London, 02/03.12.2014.

09.12.2014. Drugog i trećeg decembra 2014. u okviru projekta PASTEUR4OA u Londonu, Velika Britanija, održan je sastanak stručnjaka iz oblasti tzv. otvorenog pristupa (Open Access, OA: reč je o režimu publikovanja u kome se besplatno svim korisnicima interneta obezbeđuje neposredan i trajan pristup naučnim sadržajima u digitalnom obliku, prvenstveno člancima objavljenim u recenziranim naučnim časopisima). Krajnji cilj je usaglašavanje politika o otvorenom pristupu zemalja učesnica u projektu sa politikom EU. U tom smislu su formirane regionalne grupe koje će tokom naredne godine organizovati sastanke kako sa nadležnim ministarstvima (a kod nas je to Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) tako i sa naučno-istraživačkim institucijama (univerzitetima i institutima). Srbija je u grupi sa Grčkom, Kiprom, Turskom, Bugarskom i Makedonijom. Skup je realizovan u organizaciji engleske neprofitne kompanije Jisc. RCUB je na ovom sastanku predstavljala Biljana Kosanović

Četvrti srpski Moodle Moot

17.11.2014. Četvrti srpski Moodle Moot biće održan 20. decembra 2014. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u organizaciji Moodle mreže Srbije i Medicinskog fakulteta. Skupu će prisustvovati stručnjaci iz zemlje i regiona koji će podeliti svoja iskustva u korišćenju i nadogradnji najpopularnije platforme za online učenje. 

Cilj skupa je razmena iskustava u korišćenju sistema Moodle, kao i druženje i povezivanje korisnika u regionalnu Moodle mrežu.

Učešće na skupu je besplatno, a mogu se prijaviti svi oni koji u svom radu koriste ili razvijaju Moodle (sistem administratori, programeri, kao i nastavnici i drugi krajnji korisnici).

Detaljne informacije o skupu možete pronaći ovde. Napominjemo da će u sklopu tehničke podrške RCUB putem svog Media portala omogućiti direktan prenos događaja. 

RCUB pokrenuo sajt posvećen programu "Horizont 2020"!

16.10.2014. Računarski centar Univerziteta u Beogradu ima zadovoljstvo da obavesti sve institucije, nastavnike i saradnike Univerziteta u Beogradu te celokupnu akademsku i naučno-istraživačku zajednicu da je pokrenuo novi sajt (RCUB H2020) posvećen programu EU za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“. Osnovna ideja je pomoć zainteresovanima da dođu do svih relevantnih informacija o ovom značajnom programu. Glavni ciljevi su objašnjenje terminologije, metoda rada i raspoloživih alata te praćenje svih aktuelnosti. 

Dunavska rektorska konferencija - Beograd 2014.

04.11.2014. U organizaciji Univerziteta u Beogradu održavaju se generalna skupština i godišnji sastanak Dunavske rektorske konferencije (Danube Rectors’ Conference). Skup će biti održan 06. novembra u zgradi Rektorata i 07.novembra na Filološkom fakultetu. Učestvovaće preko 100 gostiju, među kojima brojni rektori i drugi predstavnici preko 70 univerziteta – članica Konferencije. 
Glavna tema prezentacija i diskusija biće sinergija između visokog obrazovanja i informaciono-komunikacionih tehnologija. Predviđeno je i učešće brojnih predstavnika istraživačke i obrazovne zajednice, sveta politike, tržišta rada i sl. Između ostalih, skupu će prisustvovati i Majkl Devenport, šef delegacije EU u Srbiji, Srđan Verbić, ministar obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije, predstavnici Thomson Reuters, DG Connect itd.
RCUB će putem svog Media portala direktno prenositi konferenciju. Prenos događaja oba dana možete pratiti ovde
Detaljnije se o događaju možete informisati ovde.

RCUB partner u OpenAIRE H2020 projektu!

26.09.2014. Računarski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB) učestvovaće u OpenAIRE projektu u okviru evropskog Horizont 2020 programa. Cilj projekta je realizacija koncepta otvorenog pristupa (Open Access, OA) rezultatima svih projekata koji se finansiraju kroz programsku liniju Horizont 2020. Otvoreni pristup naučnim informacijama je publicistički model u opštem naučnom i nacionalnom interesu. Krajnji cilj je da otvoreni pristup postane dominantan izdavački model. Radi se o režimu publikovanja u kome se besplatno svim korisnicima interneta obezbeđuje neposredan i trajan pristup naučnim sadržajima u digitalnom obliku, prvenstveno člancima objavljenim u recenziranim naučnim časopisima. U tom smislu, Evropska komisija insistira da svi sadržaji koji budu publikovani kao rezultat projekata finansiranih u okviru programa Horizont 2020 moraju biti ponuđeni u režimu otvorenog pristupa. U okviru OpenAIRE projekta biće razvijen i jedinstveni repozitorijum kojim će biti obuhvaćeni repozitorijumi institucija učesnica. U projektu učestvuje 50 institucija iz 34 zemlje, a vremenski okvir realizacije pokriva period od 2015-2018. godine. Detaljne informacije o projektu možete pronaći ovde.