Ponuda

Predmet ponude je pružanje IT usluga od strane Univerziteta za potrebe institucije, a koje se odnose na:

• Jednokratno uspostavljanje digitalnog repozitorijuma naučnih rezultata i publikacija u slobodnom pristupu (u daljem tekstu: Repozitorijum),

• Permanentno tehničko održavanje i podrška u korišćenju Repozitorijuma

Sledi detaljan spisak aktivnosti tokom uspostavljanja, održavanja i korišćenja Repozitorijuma:

Usluga uspostavljanja Repozitorijuma

•Uspostavljanje tehničkog okruženja za rad Repozitorijuma

•Instalacija operativnog sistema, baze podataka, softverske platforme za realizaciju repozitorijuma Dspace

•Ostvarivanje sigurnosnih preduslova za rad Repozitorijuma

•Definisanje i realizaciju meta-podataka, kreiranje potrebnih stranica za pregled, pretragu i prikaz sadržaja Repozitorijuma

•Realizacija stranica za uređivanje Repozitorijuma, čime se ostvaruje dodavanja sadržaja, unos meta-podataka, kreiranje periodičnih izveštaja o posećenosti itd.

•Realizacija Repozitorijuma na oba pisma srpskog jezika (ćirilica i latinica), kao i engleski jezik.

•Realizacija razmene meta-podataka prema propisanom međunarodnom standardu OAI-PMH i integracija u evropsku infrastrukturu digitalnih repozitorijuma naučnih rezultata u otvorenom pristupu.

•Prilagođavanje Repozitorijuma za specifične potrebe korisnika

•Prilagođavanje izgleda Repozitorijuma u skladu sa vizuelnim identitetom korisnika i pripadajućih instituta.

•Inicijalno kreiranje uređivačkih korisničkih naloga i postavljanje neophodnih privilegija.

•Inicijalna obuka potrebnog broja administratora i korisnika sa uređivačkim pravom za rad na Repozitorijumu.

•Inicijalno punjenje Repozitorijuma sa zapisima iz mežunarodnih izvora (WoS), kao i javno dostupnih izvora koji podržavaju OAI/PMH (NaRDUS).


Usluga održavanja Repozitorijuma

•Administracija operativnog sistema, baze podataka i sistemskog softvera

•Sprovođenje sistema zaštite

•Omogućavanje pune funkcionalnosti Repozitorijuma

•Administracija platforme Repozitorijuma

•Obezbeđivanje rada svih potrebnih funkcija

•Dalji razvoj i unapređenje Repozitorijuma

•Dodavanje novih normativnih datoteka (npr. spisak projekata novog projektnog ciklusa, odražavanje postojećih šifarnika prema eventualnim promenama normativnog rečnika podatka itd.)

•Dodavanje novih meta-podataka (polja) prema potrebi i zahtevima

•Tehnička podrška

•Helpdesk telefonska i imejl podrška po sistemu 24/7

•Stručna pomoć pri korišćenju Repozitorijuma

•Automatsko nadgledanje rada Repozitorijuma

•Redovan bekap podataka