NIFOS

Stranica u izradi....

HORIZON2020 Grant Agreement number: 857645 — National Initiatives for Oopen Science in Europe (NI4OS-Europe).

Cilj projekta je uspostavljanje preduslova primene i širenje svesnosti unutar naučne zajednice, o evropskoj inicijativi otvorene nauke u "cloud"u.