eduroam - Spisak institucija

 • Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Rektorat Univerziteta u Beogradu
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Rudarsko geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"
 • Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
 • Institut "Nikola Tesla"
 • Institut za nuklearne nauke "Vinča"
 • Institut "Mihailo Pupin"
 • Institut za fiziku
 • Srpska akademija nauka i umetnosti
 • Univerzitetska dečja klinika