Proxy servis

RCUB svojim korisnicima omogućava korišćenje proxy servisa za pristupanje web sadržajima i preuzimanje datoteka sa Interneta (FTP - file transfer protocol). Proxy server lokalno čuva (kešira) zahteve i sadržaje prethodno realizovane od strane drugih korisnika. Time se za pojedinačne korisnike postiže znatno brži pristup često traženim sadržajima i datotekama, što doprinosi kvalitetnijem servisu za korisnike, ali i efikasnijem korišćenju Interneta.

Korišćenje proxy servera je obavezno za pojedinačne korisnike. Kako bi institucije povezane na RCUB omogućile svojim pojedinačnim korisnicima pristup Internetu za web sadržaje i preuzimanje datoteka, neophodno je da poseduju sopstveni proxy server. Ovaj proxy server institucije može da radi u dva režima:
-    direktan pristup Internetu – ovaj način rada podrazumeva da proxy server institucije direktno pristupa Internetu i radi nezavisno u odnosu na druge proxy servere;
-    indirektan pristup Internetu – ovaj način rada podrazumeva da proxy server institucije pristupa Internetu posredstvom RCUB proxy servera (tzv. parent mod). Ovaj način rada je preporučuje se institucijama čiji serveri nemaju dovoljno veliki disk prostor za efikasno lokalno keširanje. Posrednim korišćenjem RCUB proxy servera povećava se verovatnoća zahtevanja često korišćenih sadržaja (hit rate), čime se u proseku postiže bolji kvalitet servisa za korisnike.

Korišćenje proxy servera je obavezan uslov za pristup KoBSON servisu.

Pristup RCUB proxy serverima je dozvoljen samo za AMRES korisnike.
U slučaju da institucija nije u mogućnosti da obezbedi sopstveni proxy server, njeni korisnici mogu direktno koristiti RCUB proxy server.
Pojedinačni korisnici moraju koristiti proxy servis za pristupanje veb sadržajima i datotekama sa Interneta, bilo da je reč o proxy servisu matične institucije ili direktno RCUB-ovom proxy servisu.  Prilikom korišćenja KoBSON servisa za pristup stranim časopisima i drugim naučnim informacijama, korisnici moraju  koristiti proxy servis RCUB-a ili drugih AMRES servisnih centara, koji su jedini registrovani za pristup KoBSON servisu.
Proxy servis RCUB-a dostupan je na adresi proxy.rcub.bg.ac.rs, port 8080. Preko navedene adrese (DNS naziva) javlja se nekoliko IP adresa različitih proxy servera, čime se vrši balansiranje opterećenja i saobraćaja. Stoga se pri konfiguraciji za pojedinačne korisnike preporučuje upotreba ovog imena, a ne direktno IP adrese.

Pri realizaciji ovog servisa, RCUB sprovodi:

  • održavanje pune funkcionalnosti proxy servisa;
  • realizaciju odgovarajućih prava pristupa;
  • monitoring funkcionisanja servisa; 
  • zaštitu servera od virusa i neautorizovanih korisnika;
  • koordinaciju rada sa KoBSON servisom;
  • arhiviranje sistemskih logova o korišćenju servisa; 
  • tehničku podršku i konsalting.

Kontakt i podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.