eduroam

eduroam® – educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Nastao je u okviru evropske TERENA inicijative, a ostvaren je kroz međunarodni GÉANT projekat u kojem učestvuju evropske akademske i istraživačke mreže.

eduroam svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu bez potrebe za otvaranjem dodatnih naloga, uz korišćenje već postojećeg korisničkog imena i lozinke kreiranih na matičnoj instituciji.

Detaljnije informacije o eduroam servisu možete pogledati na sajtu www.eduroam.amres.ac.rs

RCUB je davalac resursa eduroam servisa za fakultete i institucije koje su članice Univerziteta u Beogradu. RCUB je krajem 2010. godine obezbedio određeni broj uređaja za bežični pristup mreži, a instalacija ovih uređaja na institucijama članicama Univerziteta u Beogradu je u toku. Kao resurs provajder, RCUB omogućava pristup ovom servisu na brojnim lokacijama.

Tehnički detalji pristupa eduroam servisu:

 • Enkripcija: WPA2/AES
 • SSID:eduroam
 • Transparentni proksi: da, za http saobraćaj
 • NAT: NE, klorisnicima se dodeljuju javne adrese

Do sada, RCUB je eduroam servis omogućio za 30 institucija.


 • Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Rektorat Univerziteta u Beogradu
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Rudarsko geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"
 • Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
 • Institut "Nikola Tesla"
 • Institut za nuklearne nauke "Vinča"
 • Institut "Mihailo Pupin"
 • Institut za fiziku
 • Srpska akademija nauka i umetnosti
 • Univerzitetska dečja klinika