Grid nalozi i sertifikati - Osnovne informacije o Grid infrastrukturi

Osnovne informacije o Grid infrastrukturi

Grid računarstvo omogućava istraživačima da koriste distribuirane računarske resurse koji su integrisani u Grid infrastrukturu na nivou Srbije, regiona, Evrope, pa i šire. Primenom Grida korisnici mogu da organizuju saradnju i razmenjuju podatke sa drugim istraživačima bez obzira na to gde se oni nalaze i u kojoj ustanovi rade. Kao takav Grid predstavlja osnov za eScience.

Identitet uspostavljen primenom digitalnih sertifikata u svrhu upotrebe Grida postaje bitan element identiteta istraživača u mnogim naučnim oblastima. Individualni predstavnici akademske zajednice i institucija koje su članovi Akademske i obrazovne grid inicijative Srbije (AEGIS) mogu u RCUB-u dobiti korisničke naloge i AEGIS CA digitalne sertifikate za pristup Gridu koji im omogućavaju izvršavanje svojih programa i smeštanje i preuzimanje podataka na Grid infrastrukturi, a u okviru odgovarajućih virtuelnih organizacija. Ovo znači da pojedinac može koristiti računarske resurse na bilo kom Grid sajtu unutar evropske Grid infrastrukture koji podržava neku od virtuelnih organizacija kojima pojedinac pripada.

AEGIS Certification Authority

RCUB administrira AEGIS Certification Authority (CA), koji je član EUGridPMA od 2007. u smislu obezbeđivanja korisnicima Grid infrastrukture iz Srbije dobijanja sertifikata pomoću kojih se identifijuju na Gridu, pristupaju virtuelnim organizacijama i koriste Grid resurse dostupne virtuelnim organizacijama kojima pripadaju. Dobijanje Grid sertifikata, sem direktnim kontaktom sa AEGIS CA, moguće je uz pomoć Registration Authority (RA) na Univerzitetima u Kragujevcu, Nišu, kao i u Institutu za fiziku u Zemunu i Institutu Vinča. Više detalja o AEGIS CA, dobijanju i korišćenju Grid sertifikata pogledajte ovde.
Pored korisničkih, AEGIS CA izdaje i host sertifikate za računare uključene u Grid infrastrukturu. Ovi sertifikati se generišu na zahtev administratora Grid sajtova koji su uključeni u nacionalnu Grid infrastrukturu AEGIS ili žele da joj pristupe.

AEGIS02-RCUB

U RCUB-u je lociran Grid sajt AEGIS02-RCUB, koji je deo nacionalne Grid infrastrukture "Akademske i obrazovne Grid inicijative Srbije – AEGIS". AEGIS02-RCUB sajt koristi EGEE gLite middleware i pruža servise koji opslužuju veći broj Grid virtuelnih organizacija.

Aktivnosti koje se vrše u sklopu održavanja Grid sajta AEGIS02-RCUB, između ostalog, uključuju:

  • interni monitoring i održavanje pune funkcionalnosti Grid sajta AEGIS02-RCUB,
  • održavanje veze sa širom Grid infrastrukturom,
  • podršku radu regionalnog Grid helpdesk-a,
  • koordinaciju politike rada sajta u skladu sa zahtevima koji se postavljaju za članove nacionalne, regionalne i panevropske Grid infrastructure,
  • praćenje i primenu sigurnosnih i drugih preporuka za Grid infrastrukturu,
  • podršku upoznavanju sa korišćenjem Grid servisa (a korisnicima sa kojima se imaju zajednički projekti i pri izboru sredstava i postupaka za adaptaciju ili implementaciju aplikacija za Grid).

Spisak institucija kojima je RCUB obezbedio ovu uslugu sledi u nastavku.